Divider Looije Packing

Nieuwe website Looije Packing

A visual representation of a mockup showcasing the upcoming design of our new website, highlighting its modern layout, intuitive navigation, and visually appealing elements

In het kader van de ontwikkelingen binnen de Looije Group hebben wij de website van onze verpakkingsdienst, Looije Packing, aangepast om de gewenste uitstraling te realiseren. Dit ligt in lijn met de verdere professionalisering van onze organisatie.

De website maakt het mogelijk om per dienst te filteren, waardoor u in één overzicht ziet welke diensten wij aan kunnen bieden voor uw product.

Daarnaast lichten wij onze locaties toe. Hierin ziet en leest u alle benodigde informatie per locatie, zoals contactgegevens, aanspreekpunt en de diensten per locatie.

Together with web builder Greenfinity, we have developed a website where you can find all relevant information and keep up to date with the latest news within Looije Packing.

Take a quick look at the rest of our new website!

nl_NL