Divider Looije Packing

PRIVACYBELEID

Looije Packing, gevestigd aan Honderdland 177 Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.looijepacking.nl – Honderdland 177, Maasdijk 0174 – 52 38 13 info@looijegroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Looije Packing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van klanten via een app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Looije Packing processes the following special and/or sensitive personal data about you:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@looijeuitzenden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Ras (pasfoto)

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Looije Packing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Looije Packing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Looije Packing volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Looije Packing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

On the basis of automated processing, Looije Packing does not take decisions on matters that may (significantly) affect persons. This concerns decisions made by computer programmes or systems, without a person (e.g. an employee of Looije Packing) being involved.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Looije Uitzenden does not retain your personal data for longer than is strictly necessary to realise the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for the following (categories of) personal data:

Personeelsgegevens

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum van de bewaartermijn

Opgenomen in

Personal data

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

BSN

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

Aanvullende arbeids- en salarisregelingen

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

Datum van toetreding

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

Sollicitatiebrieven/formulier, CV referenties, VOG, identiteitsbewijs

max. 4 weken zonder vergoeding max. / 1 jaar met vergoeding aanvrager

Na beëindiging van de soll. procedure

WBP

Loonbelastingverklaring

5 jaar

na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid in onderaanneming is beëindigd

Art. 12.1 uitvoeringsverordening LB

Kopieën van identiteitscertificaten

5 jaar

na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid in onderaanneming is beëindigd

Art. 7.5 uitvoeringsverordening LB

Id ontvangstbewijzen van door derden ingehuurde werknemers met werkvergunningen.

5 jaar

na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid in onderaanneming is beëindigd

Art. 15, lid 4, Wet arbeid vreemdelingen

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen

2 jaar

Einde dienstverband

WBP

Verlof en ziekteverlof

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

Pensioenverplichtingen

7 jaar

Einde dienstverband

Art. 52 AWR en Handboek LH

Fiscale documenten

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum van de bewaartermijn

Opgenomen in

Grootboek, deb. adm., cred. adm. in-en-uit adm. voorraad adm. en loonadministratie

min. 7 jaar

Vanaf de ontwerpdatum

Art. 52 AWR

Delen van persoonsgegevens met derden

Looije Packing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Looije Uitzenden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Looije Packing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Looije Packing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social media bedrijven. Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die het websiteverkeer meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your possible consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Looije Packing and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have on you in a computer file to you or another organisation named by you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or a request to withdraw your consent or object to the processing of your personal data to info@looijegroup.nl. To ensure that the request for inspection is made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. In this copy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip of numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Looije Packing would also like to point out that you have the possibility of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Looije Packing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Looije Packing heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@looijegroup.nl.